Liên hệ

KHÁCH SẠN NHẬT HẠ 3

住所: 12-14-16 Cao Ba Quat Str., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại: (84-28) 3827 7436
Fax: (84-28) 3827 7437
Website: www.nhatha3hotel.com
Email: reservation@nhatha3hotel.com
sales@nhatha3hotel.com

GỬI YÊU CẦU

COPYRIGHT @ 2013 KHÁCH SẠN NHẬT HẠ 3